HomeCreashopContactMijn accountFAQ-Tips

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen:
Deze voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden door de consument alvorens een bestelling te plaatsen. Door een bestelling te plaatsen via onze website verklaart de consument de voorwaarden te kennen en geeft zijn akkoord met deze voorwaarden.
Consument is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aankoop verricht op de website van Kreatieva.

Producten:
De producten zijn niet allemaal op werkelijke grote afgebeeld. Kleur en vorm kan daardoor iets afwijken. Wij trachten echter de beelden zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Indien van belang worden ook de juiste afmetingen vermeld. Afwijkingen in deze kunnen echter geen reden vormen voor niet aanvaarding van de producten en geen recht geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

Prijsbepaling:
Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Kortingen zijn verrekend in de vermelde prijs, tenzij een uitdrukkelijke andere vermelding.

Betaling:
Alle bestelde producten worden contant betaald. Dit kan rechtstreeks via overschrijving op rekeningnummer BE50 9730 5257 2418 BIC: ARSPBE22 op naam van Kreatieva, of via PAYPAL. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling verzonden worden.

Leveringsvoorwaarden:
Alle goederen worden geleverd tegen betaling van het leveringsbedrag. Voor leveringen in België bedraagt de leveringskosten via Kiala € 4.50 voor pakketten tot 15 kg. Boven dit gewicht bedragen de verzendkosten € 7,00. Levering via BPost bedraagt € 4,50 naar postpunt of € 5,95 voor pakketten tot 2 kg. Leveringen binnen Europa gebeuren op basis van de van toepassing zijnde posttarieven. Bij een bestelling boven € 50,00 worden geen verzendingskosten gerekend voor leveringen in Nederland en België.

Klachten en gebreken bij levering:
Klachten en gebreken dienen onmiddellijk en dit binnen een termijn van 48 uur per e-mail info@kreatieva.be of telefonisch op het 
nummer 0032 497 116 553 medegedeeld te worden. Dit om een vlotte vervanging van het product te kunnen garanderen.

Eigendomsoverdracht:
Alle foto’s, tekst en informatie op de website van Kreatieva blijft uitdrukkelijk eigendom van Kreatieva en mag zonder schriftelijke toestemming niet gekopieerd, gepubliceerd of gereproduceerd worden.
Alle producten blijven eigendom van Kreatieva tot de volledige betaling van de factuur.

Verzakingsrecht:
Overeenkomstig met de wettelijke bepaling van 06/04/10 heeft iedere consument het recht om van zijn aankoop af te zien binnen een termijn van 14 dagen volgend op de dag van levering. Dit alles zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Wel is het noodzakelijk dat de consument via email ons verwittigd alvorens de producten terug te zenden. Dit om een vlotte afhandeling te garanderen. Gebruikte, niet in de originele verpakking zijnde of beschadigde producten worden echter niet teruggenomen. De goederen dienen binnen deze termijn op kosten en risico van de koper teruggezonden te worden. Zodra wij deze goederen ontvangen hebben en na nazicht zal het betaalde bedrag terugbetaald worden op de door de consument vermelde rekening.

Leveringstermijn:
Producten die voorradig zijn worden na betaling onmiddellijk en dit uiterlijk na 48 uur verzonden. Goederen die niet (meer) voorradig zijn, worden binnen één week verzonden. Mocht er om een welbepaalde reden afgeweken worden van de normale leveringstermijn, dan zal de consument hiervan op de hoogte worden gesteld.

Persoonlijke levenssfeer:

Privacybeleid

In het kader van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen wij melden dat de persoonlijke gegevens van consumenten uitsluitend gebruikt worden om bestellingen tot een goed einde te brengen. De consument staat door het bestellen via de website Kreatieva echter toe om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor het verwerken van zijn bestelling en het updaten van zijn klantenbestand. De persoonsgegevens zullen niet aan derden medegedeeld worden en de consument heeft via een eenvoudige vraag per email het recht tot inzage en verbetering van zijn gegevens.
Als consument heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, waardoor de consument op hoogte blijft van aanbiedingen, acties en nieuwe artikelen. Via een eenvoudige e-mail kan dit echter per direct stopgezet worden.

Geschillen:
Alle partijen aanvaarden het elektronisch bewijs van hun professionele relatie zoals e-mailverkeer en back-up. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Afdrukken

Home Creashop Contact Mijn account FAQ-Tips

Algemene voorwaarden - Privacybeleid
Webshop software: EasyWebshop.be